Zichtbaar jezelf

'Zichtbaar jezelf',  maart 2013
 

“Zichtbaar jezelf “richtte zich op dak/thuislozen jongeren van Utrecht die de rug hebben gekeerd naar de maatschappij. De jongeren die een muur om zich heen hebben gebouwd ter bescherming. De jongeren die door de bomen het bos niet meer zien in hun mogelijkheden, wensen en idealen. In het Utrechtse beleid vallen zwerfjongeren vaak tussen de wal en het schip, omdat zij zorg en aandacht nodig hebben op het grensvlak van jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Dit project vindt plaats in samenwerking met de expertise, begeleiding en steun van Stichting Singelzicht waar de jongeren onderdak en begeleiding krijgen.
 

“Zichtbaar jezelf” bood door middel van de vrijplaats methode in tien achtereenvolgende wekelijkse bijeenkomsten de ruimte om jongeren kennis te laten maken met mogelijkheden binnen zichtzelf en de maatschappij. Binnen een veilig kader werd er door de begeleiders een plek gecreëerd waar elk individu op zoek ging naar hun kracht en naar een vorm om zich hierin verder te ontwikkelen. Doen wat je leuk vindt en plezier hebben. Dit zijn basis waarden in het winnen van vertrouwen bij jezelf, de ander en een systeem. Vertrouwen is de kern om een vervolgstap te kunnen zetten. Dit is wat “Zichtbaar jezelf “de jongeren aanbood.


We werkten met de jongeren onder andere toe naar een foto expositie en een life productpresentatie, waarin ze hun eigen veerkracht konden laten zien. Hun eigen unieke product als vanzelfsprekende bijdrage aan onze samenleving, aan de Utrechtse beeldcultuur, waar ook zij in thuishoren.

​© 2017 Stichting In Beeld

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon